วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม สนทนา วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม http://www.analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/263-monkdoctrine1.html Wed, 17 Jul 2019 21:29:11 +0700 JComments