วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม สนทนา วินัยพระน่ารู้ คู่มือโยม http://www.analaya.com/dhamma-ebook/72-code-of-monastic-disciplines/263-monkdoctrine1.html Thu, 17 Oct 2019 02:18:12 +0700 JComments