สัมภาษณ์ ดร.สนอง วรอุไร โดยพระอาจารย์กฤช นิมมฺโล และเสียงอ่านหนังสือเรื่อง ตามรอยพ่อ โดย ดร. สนอง วรอุไร ขออภัยคะ แจกหมดแล้วคะ สนทนา สัมภาษณ์ ดร.สนอง วรอุไร โดยพระอาจารย์กฤช นิมมฺโล และเสียงอ่านหนังสือเรื่อง ตามรอยพ่อ โดย ดร. สนอง วรอุไร ขออภัยคะ แจกหมดแล้วคะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html Thu, 17 Oct 2019 03:36:09 +0700 JComments ส่งซีดีเรียบร้อยแล้วคะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1314 analayaa Tue, 30 Jun 2015 16:20:19 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1314 ขอรับmp3 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1252 คุณสุเมธ รัตนา Wed, 06 Aug 2014 11:43:17 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1252 ขอรับสื่อธรรมะค่ะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1230 ณิชาภัทร เหล่าพาชี Wed, 21 May 2014 14:18:49 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1230 ขอรับสื่อธรรมะค่ะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1166 คุณ จารุภา จุติโสภณชัย Sat, 26 Oct 2013 08:52:20 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1166 ส่งแล้ว ๒๖ กพ. ๒๕๕๕ ค่ะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1101 analaya Mon, 27 Feb 2012 11:51:39 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1101 ขอรับซีดี ดร.สนองค่ะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1085 จิตตะวัน Wed, 22 Feb 2012 17:14:49 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1085 การจัดส่งซีดี http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1060 analaya Sun, 19 Feb 2012 21:48:09 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1060 ขอรับสื่อธรรมะคะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1006 มยุเรศ รัมทรง Mon, 13 Feb 2012 18:41:03 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-1006 การจัดส่งซีดี http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-990 analaya Sun, 05 Feb 2012 15:43:46 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-990 ขอรับสื่อธรรมะ http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-942 khopgnon Sun, 18 Dec 2011 15:11:37 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/430-tam-roi-por.html#comment-942