เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นกุศลธรรมที่ควรกำหนดรู้ สนทนา เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นกุศลธรรมที่ควรกำหนดรู้ http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/525-metta.html Wed, 17 Jul 2019 22:22:11 +0700 JComments