เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นกุศลธรรมที่ควรกำหนดรู้ สนทนา เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นกุศลธรรมที่ควรกำหนดรู้ http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/525-metta.html Thu, 17 Oct 2019 03:24:53 +0700 JComments