รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ สนทนา รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/528-tree-watering-dhamma.html Wed, 17 Jul 2019 22:08:17 +0700 JComments