รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ สนทนา รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/528-tree-watering-dhamma.html Thu, 17 Oct 2019 03:08:06 +0700 JComments