ปิดทองหลังพระ ทำดีไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ หมายความว่าอย่างไร สนทนา ปิดทองหลังพระ ทำดีไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ หมายความว่าอย่างไร http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/535-lp-jansee.html Wed, 17 Jul 2019 21:42:01 +0700 JComments