ปิดทองหลังพระ ทำดีไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ หมายความว่าอย่างไร สนทนา ปิดทองหลังพระ ทำดีไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ หมายความว่าอย่างไร http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/535-lp-jansee.html Thu, 17 Oct 2019 02:36:43 +0700 JComments