พระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สนทนา พระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/54-abidhamma-for-wipassana.html Thu, 17 Oct 2019 02:48:34 +0700 JComments ศึกษาอยู่ ได้รับแล้ว http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/54-abidhamma-for-wipassana.html#comment-1293 ฐิติชญา หิรัญศุภโชติ Wed, 08 Apr 2015 20:30:41 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/54-abidhamma-for-wipassana.html#comment-1293 สื่อการเรียนการสอนพระอภิธรรม http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/54-abidhamma-for-wipassana.html#comment-648 สุรพล ขำวิวิธ Fri, 24 Jun 2011 16:19:28 +0700 http://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/54-abidhamma-for-wipassana.html#comment-648