เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า วัดสังฆทาน สนทนา เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า วัดสังฆทาน http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html Sun, 27 May 2018 20:42:27 +0700 JComments #11 สวดมนต์ทำวัตรเช้า — อัมพวา http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1559 analayaa Fri, 13 Nov 2015 11:13:20 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1559 สวดมนต์ทำวัตรเช้า http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1558 อัมพวา Mon, 09 Nov 2015 18:24:13 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1558 อยากได้ครับ http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1276 สาคร Wed, 07 Jan 2015 10:31:21 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1276 ฃอสาธุคับ http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1260 พระอธิวัฒน์ Thu, 11 Sep 2014 15:29:26 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1260 สวดมนต์ http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1244 นาย สุพรรณฯ หม่องหลวง Tue, 29 Jul 2014 07:48:30 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1244 ขอบคุณครับ http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1112 วสันต์ Thu, 16 May 2013 04:40:47 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1112 จิตให้มีธรรทะดีที่สุด http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1000 ยอดรักษ์ Tue, 07 Feb 2012 06:35:39 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-1000 #4 ขอบคุณค่ะ ? เนเน่ จัง http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-989 analaya Thu, 02 Feb 2012 21:27:12 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-989 ขอบคุณค่ะ http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-988 เนเน่ จัง Thu, 02 Feb 2012 06:30:16 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-988 ทำวัตรเช้า http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-807 somporn Wed, 07 Sep 2011 06:52:10 +0700 http://www.analaya.com/download/file/261-sangkatan-chanting-balee-thai.html#comment-807