อ่านหนังสือธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://www.analaya.com/dhamma-ebook.html Wed, 16 Oct 2019 19:19:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th วิธีสร้างบุญบารมี http://www.analaya.com/dhamma-ebook/51-somdej-phra-sangkaraja/109-way-of-making-merit-and-perfection.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/51-somdej-phra-sangkaraja/109-way-of-making-merit-and-perfection.html way-of-makingmerits-and-perfection

วิธีสร้างบุญ บารมี

เป็นพระนิพนธ์ ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรื่องหนึ่ง

พระนิพนธ์เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี มีพุทธศาสนิกชนมากมายนำไปพิมพ์เผยแพร่แจก ในโอกาสต่าง ๆ มากมาย แต่ปรากฏว่า ฉบับที่แจกกันอยู่นั้นหาได้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชไม่ แต่มีผู้ประสงค์ดีรวบรวมขึ้นมาและถวายพระนามของพระองค์เป็นผู้พระนิพนธ์

ตัวอย่าง ที่เห็นได้ชัด ว่ามิได้เป็นพระนิพนธ์
1. ขึ้นต้นอ้างพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. ปยุตฺโต) ในการแปลคำว่า "บุญ" ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ไม่เคยอ้างคัมภีร์รุ่นหลัง ส่วนใหญ่พระองค์อ้าง ชั้นบาลี และอรรถกถาทั้งนั้น

2. ในเนื้อเรื่อง พูดถึงอานิสงส์ของทาน ในเชิงหนังสืออานิสงส์ร้อยแปด ดังเช่นข้อความต่อไปนี้
 way-of-makingmeritsซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงไม่เคยแสดงพระธรรมเทศนาในรูปแบบนี้ ถ้าได้อ่านพระนิพนธ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเล่มอื่น ๆ ที่มีมากมาย จะเห็นได้ชัดว่าทั้งสำนวนและเนื้อหา หาได้เป็นพระนิพนธ์ในพระองค์ไม่

เพื่อ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้นำพระนิพนธ์ เรื่องวิธีสร้างบุญบารมี ที่ถูกต้องในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร มาเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อจักได้ไม่นำคำสอนที่ผิด ๆ ไปใช้หรืออ้างอิงในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

ถ้าประสงค์ จะศึกษาพระธรรมตามแนวทางที่เจ้าพระคุสมเด็จพระสังฆราชทรงสอน ขอให้ไปดูที่
http://www.mahayana.in.th/tsavok/tsavok.html
ซึ่งได้ถอดเทปที่ทรงสอนไว้กว่า 165 เรื่องไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

พระ ดร. อนิลมาน ธมฺมสากิโย
ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราข

ขอเชิญท่านอ่าน วิธีสร้างบุญบารมี

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
Vipassana-Practices http://www.analaya.com/dhamma-ebook/65-maha-see-sayador/113-vipassana-practices.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/65-maha-see-sayador/113-vipassana-practices.html vipassana-practices-

Vipassana-Practices

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์ มหาสี สยาดอว์ (อู โสภณมหาเถระ) อัครมหาบัณฑิต Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม http://www.analaya.com/dhamma-ebook/70-yod-kan-phra-tripitaka/154--yod-kan-phra-tripitaka.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/70-yod-kan-phra-tripitaka/154--yod-kan-phra-tripitaka.html yod-kan-phra-tripitaka

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม

เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโล ก มีคำกล่าวนำในหนังสือว่า ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกและป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ทำมาหากินเจริญฯ

เล่มที่นำมานี้ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค  เป็นผู้พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ  เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๕

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม 

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.scribd.com/That's  true

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือสวดมนต์ Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา http://www.analaya.com/dhamma-ebook/68-payutto/139-buddhism-characteristic.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/68-payutto/139-buddhism-characteristic.html ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.scribd.com/watnaiorg

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น http://www.analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/180-lp-man-pawana.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/180-lp-man-pawana.html เล่าโดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ( พระธรรมวิสุทธิมงคล ) วัดป่าบ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี อธิบายวิธีเดินจงกรม ทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรม รวมทั้งการยืนกำหนดรับฟัง หรือพิจารณากรรม มีการอธิบายเวลานั่งสมาธิภาวนาคือการทำจิตให้รู้มีสติ คือความระลึกรู้อยู่กับใจ ข้อสังเกตและระวังในขณะภาวนา อย่าให้จิตภาวนาดูนรก สวรรค์ ดูเวรกรรมของตนหรือผู้อื่น และการออกจากสมาธิภาวนา ควรพึงออกด้วยความมีสติประคองใจ

lp-manpawana

วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์์มั่น ภูริทัตโต Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย http://www.analaya.com/dhamma-ebook/77-savika/181-lp-kao-ovat-dhamma.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/77-savika/181-lp-kao-ovat-dhamma.html lp-kao

โอวาทธรรม ๒๖ ปี วันละสังขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD  คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา หลวงปู่ขาว อนาลโย Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
อริยสาวิกา คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ http://www.analaya.com/dhamma-ebook/66-savika/182-ariya-savika.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/66-savika/182-ariya-savika.html ariyasavika

อริยสาวิกา คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ


ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) ประวัติและธรรมะโดยสาวิกา Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
คู่มือการศึกษาพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ เรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม http://www.analaya.com/dhamma-ebook/67-apidhamma/446-phra-abidham-by-post.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/67-apidhamma/446-phra-abidham-by-post.html

apbdham_by_post


คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreenด้านล่างบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมหนังสือเกี่ยวกับพระอภิธรรม Fri, 23 Sep 2011 17:00:00 +0000
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดย พระธรรมปิฎก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) http://www.analaya.com/dhamma-ebook/69-tripitaka/336-buddhist-dictionary2.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/69-tripitaka/336-buddhist-dictionary2.html พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ 

 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ท่านวธัญญู วรยาโณ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระไตรปิฎก หนังสือเกี่ยวกับพระไตรปิฎก พจนานุกรม และธัมมบท Tue, 11 Jan 2011 17:00:00 +0000
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน http://www.analaya.com/dhamma-ebook/117-samata-vipassana-kammatan/346-samath-vipassana-comparative-table.html http://www.analaya.com/dhamma-ebook/117-samata-vipassana-kammatan/346-samath-vipassana-comparative-table.html ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  สมถกรรมฐาน  และ  วิปัสสนากรรมฐาน

 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ท่านวธัญญู วรยาโณ 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เกี่ยวกับการเจริญสมถะ วิปัสสนากรรมฐาน Tue, 11 Jan 2011 17:00:00 +0000