อนาลยาแนะนำเว๊ปไซต์ธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/82.html Thu, 14 Nov 2019 00:34:33 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th info@analaya.com (Anãlaya) วัดมเหยงคณ์ (๑) จ. พระนครศรีอยุธยา http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/8.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/8.html Weblinks Tue, 07 May 2013 03:53:04 +0000 วัดมเหยงคณ์ (๒) จ. พระนครศรีอยุธยา http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/7.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/7.html Weblinks Tue, 07 May 2013 03:53:12 +0000 วัดท่ามะโอ จ. ลำปาง http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/10.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/10.html Weblinks Wed, 11 Aug 2010 11:10:03 +0000 วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/20.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/20.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 13:04:41 +0000 สวนโมกขพลาราม จ.สุราษฎร์ธานี http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/22.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/22.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 13:09:49 +0000 วัดหนองป่าพง จ. อุบลราชธานี http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/24.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/24.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 13:15:27 +0000 วัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/23.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/23.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 13:09:26 +0000 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/21.html http://www.analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/21.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 13:03:52 +0000