นะโมการะอัฎฐะกะ
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

นะโมการะอัฎฐะกะ

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

IMG_7777

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


นโมการัฏฐกคาถา  เป็นพระรชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

นโมการัฏฐกคาถา เป็นคาถากล่าวนมัสการคุุณพระรัตนตรัย และขออำนาจแห่งความนอบน้อมนั้น ขอจงพ้นจากอุปัทวภัยทั้งหลาย  ขอจงมีความสวัสดีอยู่ทุกเมื่อ  ด้วยเดชะแห่งการนอบน้อมนั้น  ขอจงเป็นผู้มีเดชในมงคลพิธีเถิด

จาก หนังสือสวดมนต์ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร หน้า ๒๓ 

 
buddhism117.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2510665

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์