เสียงสวดมนต์บทพิเศษ บาลี-ไทย คณะสงฆ์วัดสังฆทาน
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ฟังธรรม เสียงสวดมนต์์ เสียงสวดมนต์บทพิเศษ เสียงสวดมนต์บทพิเศษ บาลี-ไทย คณะสงฆ์วัดสังฆทาน

เสียงสวดมนต์บทพิเศษ บาลี-ไทย คณะสงฆ์วัดสังฆทาน

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 15
แย่ดีที่สุด 

mahaeyong-chanting

ขอบคุณ ภาพจาก คุณ ลดาวัลย์ คงเครือพันธุ์ 
สถานที่ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

 หมายเหตุ:  เนื่องจากได้จัดเสียงสวดมนต์บางบทในหน้านี้ใส่ไว้ทั้ง ๒ หมวดคือทั้ง "เสียงสวดมนต์บทพิเศษ บาลี-ไทย คณะสงฆ์วัดสังฆทาน" และ "บทพระธรรมคำสอน"

ดังนั้นเสียงสวดมนต์บางบทในหน้านี้จึงซ้ำกับเสียงสวดมนต์่บางบทในหมวดพระธรรมคำสอนค่ะ


 
buddhism016.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2495006

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์