พระธรรมเทศนาโดยพระครูสัวรสมาธิวัตร ชุดที่ ๔
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

พระธรรมเทศนาโดยพระครูสัวรสมาธิวัตร ชุดที่ ๔

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 14
แย่ดีที่สุด 

phrakru_sangwornwithframe

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

เนื่องจากไฟล์เสียงที่ upload ในเว็ปไซต์นี้ จำเป็ต้องบีบอัดให้เล็กลงเพื่อให้รวดเร็วต่อการฟังและการ download ซึ่งทำให้คุณภาพเสียงลดลงไปมาก  สำหรับท่านที่ประสงค์จะฟังเสียงที่คุณภาพเทียบเท่าซีดี โดยเฉพาะท่านที่จะนำพระธรรมเทศนาชุดนี้ ไปเผยแผ่ทางวิทยุกระจายเสียง ขอแนะนำให้ลงทะเบียนขอรับแผ่นซีดีนี้ ได้ที่เมนู ธรรมทานค่ะ

เสียงธรรมชุดนี้เรียงลำดับหมายเลขกำกับชื่อแทรกตามหมายเลขต้นฉบับของทางวัดเพลงวิปัสสนา และ ไม่มีแทรกที่ 048A เนื่องจากไฟล์เสียงต้นฉบับชำรุดต้องทำการซ่อมม้วนเทป จึงไม่มีไฟล์ดังกล่าวในชุดนี้ค่ะ

ขอบคุณคุณ ฉัฐภูมิ วิเศษคามิน สมาชิกที่ได้กรุณาท้วงติงมาเรื่อง แทรกที่หายไปค่ะ จึงได้ถือโอกาสนี้เรียนให้ทราบค่ะ 


}
 
buddhism027.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2495027

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์