เสียงริงโทนอื่นๆ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others.html Wed, 16 Oct 2019 20:15:16 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th เสียงริงโทนเพลงเกิดเป็นคนควรทำความดี http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/444-begood.html http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/444-begood.html mom-rez

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟังเสียงริงโทนเพลงเกิดเป็นคนควรทำความดี
ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระธรรมที่สอนใจได้ให้ทำความดี เพราะคุณความดีอันเป็นกุศลเท่านั้นที่จะติดตัวไปในภพหน้า ค่ะ


คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

ริงโทนชุดนี้ตัดเสียงไว้เป็นสองแทรกค่ะ ได้ช่วงที่ความหมายดีพอดี


{phocadownload view=file|id=358|text=เกิดเป็นคนควรทำความดี ๑ |target=s}

แทรกที่ ๑

"เกิดเป็นคน อย่าเห็นแก่ตนแหละดี ถึงจะมีร่ำรวยสุขสันต์

จนหรือมี ไม่เป็นที่สำคัญ แม้รักกันพึ่งพา อย่าไปตัดไมตรี

เกิดมาพึ่งกัน ผิวพรรณ ใช่แบ่งศักศรี วันนี้เราอยู่ คิดดูให้ดี

ถึงจะจน จะมี อย่าไปสร้างเวรกรรม

ขืนไปทำชั่วไป อาจต้องใช้กรรมเวร...."


{phocadownload view=file|id=357|text=เกิดเป็นคนควรทำความดี ๒ |target=s}

แทรกที่ ๒

"...อย่างมงายโลภหลง เพราะคงจะเกิดลำเค็ญ

สร้างบุญพระท่านคงเห็น ร่มเย็นพ้นความกังวล

ถึงวิบัติขัดสน ผลบุญนำให้

ศีลธรรมมันใจ ไม่ต้องไปกังวล

ถึงจะมี จะจน จะเกิดกุศลดลใจ...."


]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงริงโทนเพลงเตือนใจเกี่ยวกับธรรมะ Sat, 03 Sep 2011 17:00:00 +0000
เสียงริงโทนเพลงก้อนหินก้อนนั้น http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/443-rock.html http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/443-rock.html rocks_river

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟังเสียงริงโทนเพลง ก้อนหินก้อนนั้น

 ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระธรรมที่สอนใจได้ให้รักษาจิตไว้ ไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากใจของเราเองค่ะ ค่ะ


คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=355|text=เสียงริงโทนเพลงก้อนหินก้อนนั้น ๑ |target=s}

{phocadownload view=file|id=356|text=เสียงริงโทนเพลงก้อนหินก้อนนั้น ๒ |target=s}

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงริงโทนเพลงเตือนใจเกี่ยวกับธรรมะ Fri, 23 Sep 2011 17:00:00 +0000
เสียงริงโทนเพลงอิ่มอุ่น http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/442-im-oon.html http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/442-im-oon.html 2_birds

love_u_mom

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟังสียงริงโทนเพลงอิ่มอุ่นซึ่งเป็นเพลงที่
ที่แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกได้อย่างซาบซึ้งค่ะ


คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=354|text=ริงโทนเพลงอิ่มอุ่น|target=s}

"อุ่นใดๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
อุ่นอกอ้อมแขน อ้อมกอดแม่ตระกอง
รักเจ้าจึงปลูก รักลูกแม่ย่อมห่วใย
ไม่อยากจากไปไกล แม้เพียงครึ่งวัน

ให้กายเรา ใกล้กัน
ให้ดวงตา ใกล้ตา
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน...."

ขอมอบบุญนี้แด่แม่ค่ะ.........

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงริงโทนเพลงเตือนใจเกี่ยวกับธรรมะ Sat, 03 Sep 2011 17:00:00 +0000
เสียงริงโทนเพลงDon't Worry Be Happy http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/445-dontworrybehappy.html http://www.analaya.com/listen-to-dhamma/ringtone-dhamma/ringtone-others/129-ringtone-music/445-dontworrybehappy.html dont_worry_be_buddhist

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟังสียงริงโทนเพลง Don't Worry Be Happy ซึ่งเป็นเพลงที่
ใช้เตือนใจไว้ไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน  เพราะความกังวล ความคิดฟุ้งซ่านไปในอดีต และอนาคตนั้นทำให้เป็นทุกข์ค่ะ


คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=359|text=ริงโทนเพลง Don't Worry Be Happy |target=s}

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงริงโทนเพลงเตือนใจเกี่ยวกับธรรมะ Sat, 03 Sep 2011 17:00:00 +0000