ว่าด้วยเรื่อง... ขันธ์ ๕ และอุปาทาน สนทนา ว่าด้วยเรื่อง... ขันธ์ ๕ และอุปาทาน https://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/529-khan-5.html Sun, 09 Aug 2020 21:42:08 +0700 JComments