มานะ สนทนา มานะ https://www.analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Sun, 09 Aug 2020 20:42:26 +0700 JComments