Hits: 10458

dhamma-supatipannao-2

เอ็มพีสามที่ระลึกเนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ชุดธรรมสุปฏิปันโน ๒

เอ็มพีสามชุดนี้ ประกอปไปด้วยพระธรรมเทศนา

และเสียงพระอาจารย์สอนนำปฏิบัติกรรมฐาน

 
สามารถเปิดฟังได้ขณะเจริญภาวนา รวาม ๒๐ เรื่องค่ะ

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิกท่านละหนึ่งแผ่นค่ะ

สำหรับ ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมจัดพิมพ์ซีดีนี้เพื่อแจกเป็นธรรมทาน กรุณาระบุรายละเอียดว่าจะนำไปแจกแก่บุคคล หรือหน่วยงานใด และขอให้มีคำว่า "เพื่อแจกเป็นธรรมทาน" ในคำแจ้งความจำนงค์ค่ะ

 รายละเอียดในแผ่น

๐๑.              นำปฏิบัติยามเช้า
๐๒.              ธรรมโอวาท ๑
๐๓.              ธรรมโอวาท ๒
๐๔.              ศีล บันไดสู่นิพพาน
๐๕..             สิ่งที่หาได้ยากในโลก
๐๖.              พุทธวิธีคลายโกรธ
๐๗.             ปฐมเทศนา
๐๘.              ๓๑ ภพภูมิในสังสารวัฏ
๐๙.              ความเป็นไปแห่งทุกข์
๑๐.              การปฏิบัติะรรมในชีวิตประจำวัน
๑๑.              โอวาทในงานบวชเนกขัมมภาวนา ๑
๑๒.              โอวาทในงานบวชเนกขัมมภาวนา ๒
๑๓-๒๐.        โอวาทนำปฏิบัติ
 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
  • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
  • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
  • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย
  • แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ด้งนี้ตัวอย่างนี้ค่ะ
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
  • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

 

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามชุดนี้ เพื่อให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิกท่านละหนึ่งแผ่นค่ะ

 

 

  ขออภัยแจกหมดแล้วคะ

 

แจกเป็นธรรมทานท่านละ ๑ แผ่นค่ะ