MP3 รวมธรรมบรรยายปีที่ ๒๐ งานอาจริยบูชา แด่ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) ขออภัยคะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วคะ
Analaya
พิมพ์
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

MP3 รวมธรรมบรรยายปีที่ ๒๐ งานอาจริยบูชา แด่ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

๑๒ - ๑๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๕

 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
     คุณ จิตตรา รักธรรม
     ๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
     ต. บางจาก อ. พระโขนง
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามชุดนี้ให้แก่ชมรมเพื่อนคุณธรรม และได้มอบส่วนหนึ่งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

 

 

   ขออภัยคะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วคะ