ฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ฟังธรรม ฟังพระปริยัติธรรม ฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก
ฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก

86px-tipitaka2

พระไตรปิฎก ประกอบด้วย

ขอเชิญฟังเลือกฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่าน มหาจุฬาลงกรณ์ตามหมวดหมู่ที่ต้องการศึกษา

หากท่านต้องการข้อมูลเบื้องต้นว่าหมวดธรรมแต่ละหมวดแตกต่างกันอย่างไร  กรุณาอ่านเรื่องพระพุทธศาสนาสอนอะไร

buddhism078.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2737100

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์