× เรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม คำสอนในทางพระพุทธศาสนา

หัดคิดในเรื่องธรรมะทุก ๆ วัน

07 Jun 2011 02:33 - 07 Jun 2011 02:42 #79 by yushin
ผู้ศึกษาพระธรรมโดยมากจะไปศึกษาแต่เรื่องราวของธรรมะคิดไปกับเรื่องราวของ

ธรรมมากมายแต่ลืมคิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะทุกอย่างที่กำลังปรากฏเป็น{ธรรม}เป็นสิ่ง

ที่ควรศึกษาพิจารณาให้เข้าใจมิเช่นนั้นก็จำแต่เรื่องราวต่าง ๆ ไม่นานก็ลืม ทุกคำใน

พระไตรปิฏกส่องให้เข้าใจถึงตัวจริงของธรรมะสิ่งที่มีจริง ที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำ -

วันต้องเริ่มต้นเข้าใจสิ่งที่มีจริงขณะนี้เป็นหนทางเดียวที่จะค่อย ๆ ละความไม่รู้ค่อย ๆ

ละความยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเราเป็นสัตว์ เป็นสิ่งต่าง ๆ ละความเห็นผิดในสภา พ-

ธรรม ว่าเป็นเราเป็นอันดับแรกก่อนนี่เป็นหนทางเดียวที่จะต้องอบรมเจริญความเห็นถูก

เข้าใจถูก ในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงจึงจะเป็นหนทางบรรลุธรรม

ได้ในที่สุด

ขอยกคำบรรยายของ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ให้สหายธรรมได้ศึกษาพิจารณาเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมคำเดียวที่เราจะรู้ว่า ทุกอย่างเป็นธรรม แค่นี้ก็ทำให้เราระลึกได้

แล้วใช่ไหม ? เห็นต้องเป็นธรรม คือ โยงไปได้หมดขอให้เราเป็นผู้ฟังแล้วก็ยังพิจารณา

ต่อไปด้วย และนึกถึงธรรมระหว่างที่เราว่างจากอย่างอื่น แต่เราไม่ได้หัดก็ไม่ได้คุ้นเคย

เราคุ้นเคยแต่การคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เมื่อเรารู้ว่าเมื่อเราไม่มีโอกาสฟัง

เรามีงานอื่นเยอะก็ขอให้เวลาว่างของเราเป็นเวลาที่จะคิดถึง{ธรรม}แล้วธรรมอะไรที่เรา

ได้ยินได้ฟัง เราก็เอามาไตร่ตรองอีกได้ ไม่ใช่ได้ยินแล้วก็ผ่านไปถึงจะเข้าใจแล้ว แต่

แทนที่จะถามคนอื่น{สติ}ของเราเกิดระลึกพิจารณาจนกระทั่งสติปัฏฐานเกิดก็พิจารณา

ว่าลักษณะนั้นตรงกับที่เราได้ยินได้ฟังไหม ก็ขอให้ความคิดของเรา{หัดคิดเรื่องนี้}

ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวไว้ว่า ฟังพระธรรมให้เข้าใจขึ้นแล้วจะเห็นกำลังของปัญญาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษานั้นเกื้อกูลแก่พุทธบริษัทผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้

จริงเป็นประโยชน์ทุกกาล - ทุกสมัยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัย การได้ฟังพระ สัทธรรมหาได้ยาก เพราะเหตุว่า ผู้ที่แสดงแต่ความจริงซึ่งเป็นสัจจธรรม นั้นหายากและประการสำคัญไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ฟังเหมือนกันหมดถ้าไม่ได้สั่งสมเหตุปัจจัยทีดีมาย่อมไม่มีโอกาสได้ฟังหรือเมื่อได้ฟังก็ไม่เข้าใจดังนั้น

เมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ควรที่จะได้ฟังต่อไปไม่ควรปล่อยโอกาสของการฟังพระธรรมให้หลุดลอยไปไม่ล่วงขณะเพราะพระธรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจยากต้องอาศัยกาลเวลาในการอบรมเจริญไปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานการฟังพระธรรมจะเป็นเครื่องลับปัญญาให้คมกล้า

ข้อมูลนี้มาจากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาบ้านธัมมะ 136 หมู่ 5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
The following user(s) said Thank You: analaya

Please Log in or Create an account to join the conversation.

10 Jun 2011 08:21 #86 by analaya
อนุโมทนาค่ะ คุณ yushin

อนาลยา

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.247 seconds
Users
2415
Articles
271
Articles View Hits
2968817