× เรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม คำสอนในทางพระพุทธศาสนา

ผีที่แท้จริงอยู่ในตัวเรา

08 Jun 2011 04:08 - 08 Jun 2011 04:11 #82 by yushin

กองเถ้ากระดูกนี้ของใคร ชื่ออะไร เกิดที่ไหน บ้านอยู่ไหน มีลูก - เมียมั๊ย ? มาจากไหน ? ตายที่ไหน ? เกิดเมื่อไหร่ ?

ไม่มีใครให้คำตอบได้ เพราะจากธุลี - กลับคืนสู่ธุรีแล้วตัวเรามีมั๊ย ? ผี มีมั๊ย ? นั่นสิน่ะน่าค้นหาว่าผีมีจริงหรือเปล่า ?


พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย................

แล้วได้ตรัสว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้

เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มี{อวิชชา}เป็นที่กางกั้น

มีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้

ท่องเที่ยวไปมาอยู่

ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ........................


อยากรู้ว่าผีมีจริงหรือเปล่า ?


{A}โดยมากเข้าใจว่า ตายแล้วเป็น{ผี}แต่ความจริงนั้น ทันทีที่จุติ

คือ จิตขณะสุดท้ายทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนั้นดับ{ปฏิสนธิ}

จิต คือ จิตขณะแรกของชาติต่อไป ก็เกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างคั่นแล้ว

แต่ว่าปฏิสนธิจิตนั้น เป็นผลของกรรมใดที่ทำให้เกิดในภพภูมิใด

ถ้าเกิดในนรกก็ไม่มีใครมองเห็น เมื่อไม่เห็นสัตว์นรกก็ไม่กล่าว

ว่าเห็นผีแต่ถ้าเกิดในภูมิที่สามารถจะปรากฏกายให้เห็นได้ คือ ขณะที่

เห็นบุคคลที่ตายไปแล้วปรากฏร่างเหมือนที่เคยมีชีวิตอยู่ก็เข้าใจว่า

เห็นผีความจริงเทวดาก็ปรากฏให้เห็นได้เหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าจะ

เรียกว่าผีหรือเปล่า ? หรือจะเรียกว่าผีเฉพาะผู้ที่ตายแล้วเกิดเป็นเปรตและ

อสุรกายเท่านั้น............................

เพราะฉะนั้นประโยชน์ของการ

ศึกษาพระธรรมคือการเพิกถอนความเห็นผิดว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคลหรือมีผีทั้ง ๆ ที่ความ

จริงมีแต่สภาพธรรมเท่านั้นในขณะนี้ที่คิดนึกเมื่อเราเข้าใจความจริงอย่างนี้ย่อมเป็น

ปัจจัยให้สามารถอบรมปัญญาดับ{กิเลส}ได้......................{เอวังด้วยประการฉะนี้แล}


www.facebook.com/itsariyathanakorn

twitter.com/soka45


......................................มัชฌิมประภาสปุญสถาน.........................

ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนสรรพชีวิตทั้งหลายให้ได้บำเพ็ญอนุตรวิถี กลับจิตแปรใจ ได้คืนจิตเดิม มีความสงบเย็นใจกาย ปราศจากเสียซึ่งสรรพกำทุกข์ ปลอดพ้นจากภัยเวร สงครามข้าวยาก ด้วยเดชะบุญนี้ จงช่วยค้ำชูบิดา - มารดา ครูบาอาจารย์ - ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท - มิตรรัก ศัตรูหมู่มาร สรรพเจ้ากรรมนายเวร เทวาทุกชั้นฟ้า อารักษ์ทั่วชั้นดิน เหล่าภูติ นาคา - นาคี เหล่าวิญญา - หมู่เปรต - อสูรกายเหล่าสัตว์ใด ๆ จงเป็นผู้ได้รับอานิสงค์เดชะแห่งผลบุญนี้ท่วนทั่วทุกคนเทอญ.........................................

forums.212cafe.com/boxser/

Please Log in or Create an account to join the conversation.

10 Jun 2011 10:47 #87 by analaya
ขอบคุณค่ะ คุณ yushin

เรื่องที่คุณโพสนี้ เคยคิว่าจะเขียนเหมือนกัน
ขอบคุณที่ได้อธิบายไว้ให้เพื่อนๆ เข้าใจ เรื่องจุติจิต ปฏิสนธิจิต

เรื่องภพภูิม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรศึกษา เพื่อจะได้ไม่ประมาทในปัจจุบัน

หากมีเวลาขอเชิญโพสเรื่อภพภูมิบ้าง เฉพาะบางส่วนที่ใกล้ตัว เช่น เปรตปฏิสนธิในภพภูมิเดียวกับมนุษย์ เป็นต้น

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

อนาลยา

Please Log in or Create an account to join the conversation.

13 Jun 2011 15:20 - 13 Jun 2011 15:26 #88 by yushinครับพี่ อานลายา กราบอนุโมทนาครับ

้http://powerlife.fix.gs

www.scribd.com/wofe99

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.281 seconds
Users
2414
Articles
271
Articles View Hits
2968800