tawaii-sing-khong

การถวายสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์

ที่ญาติโยมควรปฏิบัติ

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้ ลิงค์เสียจะทำการแก้ไขในเร็วๆ นี้ค่ะ


Add comment


Security code
Refresh