ฟังธรรม
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ฟังธรรม

ฟังธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

listen-to-dhamma

  • ฟังพระปริยัติธรรม หมวดนี้รวมถึงไปถึงการฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก เสียงบรรยายพระอภิธรรม และพระสูตร  
  • ฟังการสอนปฏิบัติธรรม หมวดนี้รวมเสียงพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับการเจริญกรรมฐาน ทั้งที่แสดงโดยพระสงฆ์ คุณแม่ชี และ อุบาสก-อุบาสิกา
  • ฟังเสียงอ่านหนังสือ หมวดนี้รวมเสียงอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ หลักการปฏิบัติกรรมฐาน และธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   
  • ฟังเสียงสวดมนต์ หมวดนี้แบ่งตามบทประเภทของบทสวดมนต์ และบางประเภทก็แบ่งย่อยออกเป็นบทสวดเดียวกันแต่เป็นเสียงสวดจากวัดต่างๆ กัน
  • ริงโทนโทรศัพท์ หมวดนี้แบ่งป็น ริงโทนเสียงพระธรรมเทศนา และริงโทนเพลงธรรมะ 
 
buddhism073.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2737081

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์