Up

เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้าบาลี-ไทย-วัดหนองป่าพง

๐๑ คำบูชาพระรัตนตรัย ปุพพภาคนมการ บททำวัตรเช้า
๐๒ ทวัตติงสาการปาฐะ (กายคสติ-อาการ๓๒)
๐๓ บทพิจารณาสังขาร
๐๔ อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ
๐๕ ภัทเทกรัตตคาถา
๐๖ คำแผ่เมตตา
๐๗ สัพพปัตติทานคาถา
 
 
Powered by Phoca Download