Up

049 นมการสิทธิคาถา

049 นมการสิทธิคาถา
049_nama-sitti-kata.mp3
File Size:
988.53 kB
Date:
06 October 2010

นมการสิทธคาถา  เป็นคาถากล่าวนมัสการพระรัตนตรัย  ทรงรจนาโดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาวโรรส  เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการลที่ ๖  ในพระราชพิธีฉัตรมงคล ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ อันเป็นวาระที่ประเทสไทยได้ชัยชนะร่วมในมหาสงครามโลก

นมการสิทธิคาถา  กล่าวสรรเสริพระคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  กล่าวนมัสการพระรัตนตรัย ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยอำนวยให้มีชัยชนะ ภยันตรายใดๆ ที่จะมีจงถึงความพินาศไป

จาก หนังสือสวดมนต์ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร หน้า ๒๒

 

License Agreement

กรุณาอ่านก่อน แล้วจึงทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายมือหน้าข้อความ   "I agree to the terms listed above"  แล้วจึงกด download ค่ะ

  1. อนุญาตให้ดาวน์โหลด เผยแผ่ต่อ และแบ่งปันได้โดยไม่จำกัด 
  2. ไฟล์ทั้งหมดในเว็ปไซต์ analaya.com จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่าย เรื่ยไร หรือนำไปใช้เพื่อการค้า
  3. analaya.com ไม่มีส่วน และไม่รับผิดชอบต่อการนำไปแก้ไข ดัดแปลง  ทำรีมิกซ์ หรือต่อเติมต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด และการกระทำเหล่านั้นควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้นๆก่อน
  4. คอมเมนต์ด้านล่างมีไว้ให้ มิใช่เป็นการบังคับให้คอมเมนท์ก่อนหรือหลังดาวน์โหลด แต่มีไว้เพื่อให้ท่านที่ต้องการคอมเมนท์เพื่อแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเท่านั้น
  5. สำหรับสมาชิกเว็ปไซต์อนาลยา เมื่อกรอกคอมเมนท์ จะไม่ต้องกรอก email address เพราะได้แจ้ง email address  ไว้ตอนสมัครแล้ว เฉพาะบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกจึงจะต้องใส่ email address ก่อนจึงจะคอมเมนต์ได้ซึ่งเป็นระบบการป้องกันแสปมต่างๆ แต่คุณไม่ต้องกังวลว่า email address ของคุณจะปรากฏต่อสายตาคนทั่วไป เพราะมีเพียง admin เท่านั้นที่จะเห็น email address ของคุณ
  6. การทำเว็ปนี้และการเปิดโอกาสให้ download อย่างอิสระนี้ ยังคงเป็นเจตนารมณ์ที่ตั้งใจให้เป็นธรรมทานจริงโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ ส่วนการกรอกรายละเอียดต่างๆ สำหรับท่านที่ไม่ใช่สมาชิกนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานเดียวโดยไม่มีเจตนาจะใช้ข้อมูลของท่านไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ใดๆค่ะ
I agree to the terms listed above
 
 
Powered by Phoca Download