พระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา นานาสาระธรรม อนาลยา พระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

พระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

abidhammamenu

เปรียบเทียบองค์ธรรมในพระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

(คลิ๊กเพื่ออ่าน หรือคลิ๊กขวาเพื่อดาวน์โหลด PDF ไฟล์)

ผู้ที่อ่านบทความนี้ควรจะมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระอภิธรรม และการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ้าง  เพราะข้าพเจ้ามิได้อธิบายคำศัพท์ต่างๆ ไว้ในบทความนี้  แต่ก็มิได้หมายความว่าท่านที่ไม่ได้เรียน จะอ่านแล้วไม่สามราถเข้าใจได้

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #2 ศึกษาอยู่ ได้รับแล้วฐิติชญา หิรัญศุภโชติ 2015-04-08 20:30
เป็นความชอบ log in ตรงไหนคะ ต้องการเงิน พระครู
สังวรสมาธิวัตร(ประเดิม)
 
 
+5 #1 สื่อการเรียนการสอนพระอภิธรรมสุรพล ขำวิวิธ 2011-06-24 16:19
สื่อช่วยการศึกษาพระอภิธรรม โดยเฉพาะคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
ได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้.-
1. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๑,๒,๖
(จิตตสังคหะ, เจตสิกสังคหะ และรูปสังคหะ นิพพาน)
2. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๓
(ปกิณณกสังคหะ เฉพาะเวทนาสังคหะเท่านั้น เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่)
3. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๓
(ปกิณณกสังคหะ เฉพาะเวทนาสังคหะเท่านั้น เป็นสื่อแบบ Multimedia DVD)
4. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๓
(ปกิณณกสังคหะทั้งหมด คือ เวทนา เหตุ กิจ ทวาร อารมณ์ วัตถุ)
5. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๗
(สมุจจยสังคหะทั้งหมด)
----------------------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรมทั้ง 5 ชุดนี้ มอบให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อได้ที่ คุณสุรพล ขำวิวิธ
E-mail =
โทร. 0812063642
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
buddhism071.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2610013

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์