maha-see-sayador2

พระอาจารย์ มหาสี สยาดอว์ (อู โสภณมหาเถระ)
อัครมหาบัณฑิต
276 ท่านมหาสีสยาดอ-เหตุแห่งการไม่บรรลุธรรมในปัจจุบันชาติ
 

เสียงอ่านหนังสือนี้  อ่าน อัดเสียง และตัดต่อประกอบดนตรีเองเพื่อใช้เปิดระหว่างคั่นรายการทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม  วัดสังฆทาน

อนุญาตให้สาถานีวิทยุพระพุทธศาสนาอื่นๆ นำไปใช้ออกอากาศทางสถานีได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพื่อเป็นธรรมทาน

อนาลยา


Comments   

+2 # เหตุแห่งการไม่บรรลุะรรมรวงทิพย์ ไตรตระหง่าน 2012-02-13 18:23
อยากให้อธิบายให้ละเอียดกว่านี้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh